Otevřít hlavní menu
Typický průběh mezních nákladů

Mezní náklady (řidčeji marginální náklady, z anglického marginal costMC) jsou náklady při výrobě dodatečné jednotky výstupu. Udávají přírůstek celkových nákladů, pokud se produkce (výstup) zvýší o jednotku nebo určitý počet jednotek.[1]

Mezní náklady lze vyjádřit vztahem:

tedy jako změnu celkových nákladů (C) a výstupů (X).

Vlastnosti mezních nákladůEditovat

Krátkodobě je křivka mezních nákladů rostoucí v důsledku působení zákona klesajících výnosů. Na velikost mezních nákladů nemá vliv úroveň fixních nákladů, protože pokud jde vyrobit dodatečnou jednotku výstupu při nezměněných fixních nákladech (náklady, které jsou pevné - fixní), musejí být dodatečné fixní náklady nulové. Tzn. mezní náklady jsou určeny pouze variabilními náklady. Pro strategii "Průmysl 4.0" jsou tyto náklady v některých příznivých případech (téměř) nulové. [2]

ReferenceEditovat

  1. HEISSLER Herbert, VALENČÍK Radim, WAWROSZ Radim, Mikroekonomie základní kurz, 1. vydání, 2. dotisk, 2012. Praha: Edice EUPRESS, ISBN 978-80-7408-039-5
  2. PRECLÍK, Vratislav: Průmysl 4.0 a jeho základní koncept, in Strojař: časopis Masarykovy akademie práce, leden – červen 2019, roč.XXVIII. , dvojčíslo 1, 2 . ISSN 1213-0591, registrace Ministerstva kultury ČR E13559, str. 1 - 11

OdkazyEditovat