Otevřít hlavní menu
Typický průběh mezních nákladů

Mezní náklady (řidčeji marginální náklady, z anglického marginal costMC) jsou náklady při výrobě dodatečné jednotky výstupu. Udávají přírůstek celkových nákladů, pokud se produkce (výstup) zvýší o jednotku nebo určitý počet jednotek.[1]

Mezní náklady lze vyjádřit vztahem:

tedy jako změnu celkových nákladů (C) a výstupů (X).

Obsah

Vlastnosti mezních nákladůEditovat

Krátkodobě je křivka mezních nákladů rostoucí v důsledku působení zákona klesajících výnosů. Na velikost mezních nákladů nemá vliv úroveň fixních nákladů, protože pokud jde vyrobit dodatečnou jednotku výstupu při nezměněných fixních nákladech (náklady, které jsou pevné - fixní), musejí být dodatečné fixní náklady nulové. Tzn. mezní náklady jsou určeny pouze variabilními náklady.

ReferenceEditovat

  1. HEISSLER Herbert, VALENČÍK Radim, WAWROSZ Radim, Mikroekonomie základní kurz, 1. vydání, 2. dotisk, 2012. Praha: Edice EUPRESS, ISBN 978-80-7408-039-5

OdkazyEditovat