Lektor či lektorka (z latinského lector čtenář) může znamenat: