Leibnizovo pravidlo

Leibnizovo pravidlo je v matematice předpis, které udává, jak se důležitá třída operátorů chová vůči součinu.

Označíme-li obecný operátor, pak splňuje-li Leibnizovo pravidlo, platí

Toto pravidlo splňují např. derivace, tedy platí

což mj. spolu s faktem, že násobení je komutativní, dává vzorec pro n-tou derivaci součinu.

kde jsou kombinační čísla.