Lada

ženské křestní jméno
Tento článek je o křestním jménu. Další významy jsou uvedeny na stránce Lada (rozcestník).

Lada je slovanské ženské jméno nejasného významu. Může být odvozeno ze slova lad (pořádek), staročeského lada (dívka, panna) nebo srbochorvatského lada (manželka). V pohanském bájesloví se tak jmenovala bohyně krásy, lásky a manželství. Podobně znějící slova s podobným významem lze nalézt i v dalších jazycích, a to nejen slovanských. V českém občanském kalendáři má Lada svátek 7. srpna.

Lada
ženské jméno
Svátek 7. srpna
Původ slovanský
Četnost v Česku 5225
Pořadí podle četnosti 111
Podle údajů z roku 2002
Četnost jmen a příjmení graficky na mapě, četnost dle ročníků v grafu, původ a osobnosti

Statistické údajeEditovat

Následující tabulka uvádí četnost jména v ČR a pořadí mezi ženskými jmény ve srovnání dvou roků, pro které jsou dostupné údaje MV ČR – lze z ní tedy vysledovat trend v užívání tohoto jména:

Rok Četnost Pořadí
1999 5168 111.
2002 5225 111.
Porovnání o 57 více žádná změna

Změna procentního zastoupení tohoto jména mezi žijícími ženami v ČR (tj. procentní změna se započítáním celkového úbytku žen v ČR za sledované tři roky) je +1,9%.

Slavné LadyEditovat

Fiktivní LadyEditovat

Jiné LadyEditovat

Externí odkazyEditovat