Kvartérní sektor

ující vědomostní části ekonomiky

Kvartérní sektor (kvartér) nebo také znalostní sektor[1] (znalostní ekonomika, knowledge sector) je ekonomický sektor zahrnující vědomostní části ekonomiky. Do tohoto sektoru typicky spadají odvětví vědy a výzkumu a vysokoškolského vzdělávání. S výjimkou výzkumu a IT zahrnují některé definice do kvartérního sektoru i další služby, jako je například zábavní průmysl (průmysl volného času). Celé toto odvětví je založeno především na schopnostech a znalostech osob, které se v této oblasti pohybují a dále se vyznačuje vysokými požadavky na vzdělání zaměstnanců. Rozvoj kvartérního sektoru je znakem ekonomik prvního a druhého světa.

Model Colina Clarka (ekonom) ukazující zaměstnanost v ekonomických sektorech ekonomiky procházející technologickými změnami

V různých zemích je zastoupení kvartérního sektoru odlišné. To je způsobeno především vysokými nároky na vzdělanost pracovníků, kteří v tomto sektoru působí. V nejvyspělejších zemích západní Evropy, pracuje v terciárním a kvartérním sektoru i více než 70 % obyvatel. Oproti tomu v některých méně vyspělých oblastech světa kvartérní sektor takřka neexistuje. Celosvětově ovšem můžeme pozorovat trend poklesu pracovních míst v primárním a sekundárním sektoru, a naopak nárůst počtu pracujících ve službách, a právě v kvartérním sektoru. V České republice nepřesahuje podíl kvartérního sektoru 40 % HDP, oproti tomu v Praze tvořil kvartér v roce 2015 64 % jejího HDP a stále roste.[2]

Historie

editovat

Během rozvoje průmyslu se postupně vymezily tři sektory ekonomiky. Primární sektor, sekundární sektor a sektor terciární. Postupem času se z terciérního sektoru, který tvoří především služby, začal vyčleňovat sektor kvartérní a z něho později ještě sektor kvintérní, obsahující Hi-tech výzkum a technologie. Samotný kvartérní sektor se začal více rozvíjet především v 70. a v první polovině 80. let minulého století, a to hlavně v oblastech výzkumu a vývoje. Největší rozmach pak zažívá dnes (2019), kdy se s pomocí internetu a moderních technologií přesouvá do tohoto sektoru stále více zaměstnanců.[3]

Příklady odvětví

editovat

Reference

editovat

Související články

editovat