Kuželové zobrazení

typ mapového zobrazení

Kuželové zobrazení je jedním z typů kartografického zobrazení (Mapové zobrazení), které je pojmenované podle zobrazovací plochy. Kromě kuželového zobrazení existuje azimutální a válcová zobrazovací plocha. 

Mapová zobrazení

Mimo zobrazovací plochy se jednotlivá kartografická zobrazení liší i podle konstrukční osy (pólové, polární, transverzální nebo obecné).