Kosmogonie (z řeckého κόσμος [kosmos] „pořádek, vesmír“ a γίγνομαι [gignomai] „rodím se“) je nauka o vzniku světa. U pravěkých a starověkých národů bývá součástí mytologie. Dnes je tímto termínem označována přírodní nauka zabývající se vědecky podloženými teoriemi vzniku nebeských těles, např. planet.

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat