Korunní ostrov

bývalý ostrov na Novém Městě pražském
Vltava u Karlína kolem roku 1910

Korunní ostrov (dříve Křenový ostrov či Vrbový) je někdejší pražský vltavský ostrov, dnes část Nového Města.

Nacházel se při pobřeží asi mezi dnešními ulicemi Lodní mlýny a Hlávkovým mostem. Jmenoval se podle toho, že se na něm pěstoval křen (jméno se pak postupně změnilo z Kreninsel na Kröninsel či Krönungsinsel). Z roku 1791 je doložen přívoz Štvanice – Korunní ostrov. Na přelomu 19. a 20. století vznikl mezi Korunním ostrovem a Štvanicí plavební kanál. Tou dobou přes ostrov také vedl provizorní štvanický most.

Korunní ostrov byl ve 20. století spojen s nábřežím.

ReferenceEditovat

  • Josef Klempera: Příbramsko a Střední Povltaví, Sedlčansko a Voticko, Benešovsko a Vlašimsko, Posázaví, Kutnohorsko, Kolínsko a Nymbursko., 2001, str. 66.
  • František Ruth: Kronika královské Prahy o obci sousednich: Ulice Anenská, 1903, str. 239.
  • Jaroslav Láník: Historie a současnost podnikání v Praze, díl pátý. Městské knihy, Žehušice 2006.
  • Česká akademie věd a umění. Třída 3, Archiv pro lexikografii a dialektologii, Svazky 2–3, 1897