Korelace (zpracování signálu)

Korelace, resp. vzájemná korelace (cross-correlation), je důležitým operátorem v oblasti zpracování signálu. Určuje podobnost tvaru signálů. V lineární algebře odpovídá skalárním součinům.

Pro spojité signály je definována následovně.

Symbol značí komplexní sdružení.

A analogicky je definována pro diskrétní signály.

Lze si všimnout podobnosti s konvolucí. Jeden operátor lze vhodně nahradit druhým.

Jako autokorelace se rozumí korelace . Lze tak určit tzv. soběpodobnost signálu, tedy zda se např. signál v určitých periodách neopakuje.

Vlastnosti Editovat

 

Ukázka výpočtu Editovat

Následuje ukázka výpočtu pro diskrétní signály   a  .

f = [2, 4, 5]
g = [3, 2, 7]

Pro  :

   2  4  5
*        3  2  7
----------------------------
         0  0  0  = 0

Pro  :

 2  4  5
*     3  2  7
-------------------
     15 + 0 + 0  = 15 

Pro  :

 2  4  5
*   3  2  7
-------------------
   12 +10 + 0  = 22

Související články Editovat