Kompatibilita

rozcestník na projektech Wikimedia

Kompatibilita (z angl. compatible, z lat. com-pati, strpět, snášet; být v souladu) může označovat: