Koalice (rozcestník)

rozcestník na projektech Wikimedia

Koalice může být:

historie
  • Válka první koalice – konflikt mezi revoluční Francií a protifrancouzskou koalicí (1792–1797)
  • Válka druhé koalice –druhá válka revoluční Francie proti evropským monarchiím (1798–1802)
  • Válka třetí koalice – střetnutí vojska prvního Francouzského císařství se spojenými vojsky Ruského impéria a Habsburské monarchie (1805)
  • Válka čtvrté koalice – střetnutí Francie s koalicí Pruska, Ruska a Velké Británie (1806)
  • Válka páté koalice – evropský konflikt probíhající v roce 1809
  • Válka šesté koalice – střetnutí Francie s koalicí Ruska, Pruska, Velké Británie a Švédska (1813–1814)
  • Válka sedmé koalice – konflikt v období mezi příchodem Napoleona z exilu na Elbě a návratem Ludvíka XVIII. na trůn (1815)

Externí odkazy editovat