Kniha narození

Kniha narození je jednou z matričních knih, do které se zapisují narozené děti. Knihu vede matriční úřad za každý kalendářní rok samostatnou. Samotná kniha je tvořena předem svázanými tiskopisy. Zápis do knihy narození je ze zákona nutné provádět rukopisně. Údaje obsažené v knize jsou neveřejné.

Povinné údajeEditovat

Do knihy narození se zapisují následující údaje:

  • jméno a příjmení dítěte,
  • datum narození dítěte (den, měsíc a rok),
  • rodné číslo,
  • místo narození,
  • pohlaví dítěte,
  • údaje o rodičích – jména, příjmení (případně rodná příjmení), datum a místo narození, státní občanství a místo trvalého pobytu,
  • datum zápisu a podpis matrikáře.

Matka dítěte může požádat o utajení své osoby v souvislosti s porodem. Do knihy narození se zapisují také mrtvé narozené děti.

Uložení a doba archivaceEditovat

Kniha narození musí být uložena ze zákona 100 let a to od provedení posledního zápisu. Po uplynutí této doby se předává k archivaci oblastnímu archivu.

Typy knihEditovat

Seznam typů knih narozených (pokřtěných)
Typ Obrázek Poznámka
Katolické
 
Stránka z katolické matriční knihy. Rok 1882
První katolická matrika napsána roku 1560 v Jáchymově
Civilní
 
Stránka z civilní matriční knihy. Mladá Boleslav. 1917, 1918
Dnes vypisují matriční úřady
Židovské
 
Stránka z židovské matriční knihy
Protestantské
 
Stránka z protestantské matriční knihy, fara Rybníky

Související článkyEditovat