Kniha manželství

matriční kniha sloužící k evidenci uzavřených sňatků

Kniha manželství je jednou z matričních knih, která slouží k evidenci uzavřených sňatků. Kniha je vedena matričním úřadem v jednotlivých okresech. Zápisy tvoří jednotlivé listy formátu A4 svázané dohromady.

Povinné údajeEditovat

Do knihy manželství se zapisují následující údaje:

  • jméno, příjmení (případně i rodná příjmení),
  • den, měsíc, rok a místo narození obou manželů,
  • rodná čísla manželů,
  • jméno, příjmení (případně i rodná příjmení), den, měsíc, rok a místo narození rodičů manželů,
  • datum (rok, měsíc, den) uzavření manželství,
  • dohoda manželů o používaném příjmení a také dohoda o používání příjmení v ženském a mužském tvaru,
  • jméno, příjmení a rodné číslo svědků (u cizinců bez rodného čísla se uvádí datum a místo narození),
  • datum zápisu do knihy manželství,
  • podpis matrikáře.

Uložení a doba archivaceEditovat

Kniha manželství musí být uložena na matričním úřadu ze zákona 75 let. Po uplynutí této doby se archivují ve státním okresním archivu v Praze, Brně, Plzni nebo Ústí nad Labem.

Související článkyEditovat