Kníže Kyj

Kyj (ukrajinsky Кий) byl legendární kníže Polanů, zakladatel Kyjeva a jeho první vládce. Zmínku o něm a o spoluzakladatelích Kyjeva, jeho dvou bratřích Ščekovi a Choryvovi a jeho sestře Lybiď, lze nalézt v díle Pověst dávných let kronikáře Nestora, který však sám zmiňuje i možnost, že Kyj nebyl polanský kníže, ale pouze převozníkem na řece Dněpr.

Památník zakladatelům Kyjeva: bratři Kyj, Šček a Choryv a jejich sestra Lybiď

Podle Nestora odešel po založení Kyjeva se svou družinou do Cařihradu, kde sloužil jednomu z císařů. Později založil na dolním Dunaji město Kyjevec, kde se chtěl usídlit, ale okolní kmeny ho vyhnaly a tak se vrátil do Kyjeva.