Kimbanguismus

Kimbanguismus (francouzsky Église de Jésus Christ sur la Terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu česky Církev Ježíše Krista a jeho zástupce na Zemi Simona Kimbangua) je křesťanská církev pocházející z rovníkové Afriky. Jejím zakladatelem byl Simon Kimbangu (1887-1951), baptistický kazatel z vesnice Nkamba v tehdejším Belgickém Kongu. Od dubna 1921 začal hlásat novou víru založenou na svých zjeveních. Předpověděl brzký konec kolonizátorů a konal zázraky, podle ústní tradice dokázal i vzkřísit mrtvé.[1] Jeho učení mělo mezi domorodci velký ohlas, v září 1921 proto belgické úřady Kimbangua zatkly a odsoudily k doživotnímu odnětí svobody. V roce 1951 zemřel ve věznici v Lubumbashi, jím založená církev však stále získávala nové příznivce. V roce 1959 byli kimbanguisté uznáni v Kongu jako legální náboženství a v roce 1969 byli přijati do Světové rady církví.

Kimbanguistický chrám ve Nkambě

Kimbanguismus uznává Nicejské vyznání, považuje však za vtělení Ducha svatého samotného Kimbangua na základě veršů z Janova evangelia: „Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání; a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky – Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude.“ Toto náboženství se svou přísností blíží evangelikalismu: kimbanguisté mají zakázán šamanismus, mnohoženství (oboje je v Africe běžné i u lidí, kteří se formálně hlásí ke křesťanství), tělesné odhalování, tanec, používání alkoholu, tabáku a vepřového masa.[2] Nejdůležitějšími svátky jsou 6. duben (začátek Kimbanguovy misijní činnosti), 12. říjen (den Kimbanguovy smrti) a vánoce, které však kimbanguisté slaví 25. května, v den narození Kimbanguova syna a náboženského předáka Dialungany. Náboženské texty jsou psány zvláštním písmem mandombe.[3] Centrem církve je Nkamba, označovaná věřícími jako nový Jeruzalém. Hlavou společenství je od roku 1992 Kimbanguův vnuk Simon Kimbangu Kiangani. Počet příslušníků církve se odhaduje na šest a půl milionu,[4] nejpočetnější komunita je v Demokratické republice Kongo, kde se hlásí ke kimbanguismu téměř desetina obyvatel.

ReferenceEditovat

Externí odkazyEditovat