Kategorie:Geografický informační systém

Tato kategorie sdružuje pojmy související s GIS, softwarové nástroje pro správu GIS, logiku a strukturu GIS databází a jiných prvků GIS.