Katedra technické a informační výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého

katedra Pedagogické fakulty Univerzity Palackého

Katedra technické a informační výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého je jednou z nejstarších kateder na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. Vznik katedry je datován k roku 1959[1], což ji řadí mezi pracoviště s nejdelší tradicí nejen v rámci tehdejšího Pedagogického institutu v Olomouci, ale i v porovnání s dalšími vysokoškolskými vzdělávacími institucemi v celé České republice. Od té doby prošla z hlediska její koncepce dynamickým vývojem, ať se již jedná o odbornou přípravu budoucích učitelů, zajišťování celoživotního vzdělávání, projektovou činnost, mezinárodní spolupráci, materiálně-technické zabezpečení, anebo o aktivity vědecko-výzkumné. S postupem času se proměnila v excelentní pracoviště na poli didaktiky technického vzdělávání (technické výchovy, polytechnického vzdělávání) a didaktiky informatiky (informační výchovy). Sehrává významnou roli na evropské i světové úrovni, což mj. dokládají četné vědecko-výzkumné výstupy indexované ve významných databázích (Web of Science a SCOPUS) a jejich mezinárodní ohlasy.

StudiumEditovat

V současné době nabízí studium na úrovni bakalářské, magisterské a doktorské. Konkrétně se jedná studijní programy Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání (bc.), Informační technologie se zaměřením na vzdělávání (bc.), Učitelství praktického vyučování a výcviku (bc.), Učitelství techniky pro SŠ a praktických činností pro 2. st. ZŠ (nmgr.), Učitelství informatiky pro 2. st. ZŠ (nmgr.) a Didaktika informatiky (Ph.D.). Kromě vysokoškolského studia lze na katedře absolvovat kurzy DPVV.

PracovištěEditovat

Při Katedře technické a informační výchovy působí specializované pracoviště TechnoLab. Dále spravuje sbírku metodických námětů TechnoMet.

Pracovníci katedry (stav 2017):

Profesoři Docenti Odborní asistenti a asistenti Sekretariát

prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.

doc. PhDr.PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D.

doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D.

doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D.

doc. PaedDr. Jiří Kropáč, CSc.

doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr.

PhDr. Pavlína Částková, Ph.D.

Mgr. Martin Havelka, Ph.D.

RNDr. Miroslav Janu, Ph.D.

Mgr. Jaromír Basler

Mgr. Tomáš Dragon

Mgr. Michal Mrázek

Mgr. Luděk Kvapil, Ph.D.

Mgr. Jan Kubrický, Ph.D.

Mgr. Veronika Neumeisterová


ReferenceEditovat

  1. MEZIHORÁK, František. Ohlédnutí: Jubilejní kaleidoskop. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého 1946 – 2005.. [s.l.]: Univerzita Palackého, 2005. 

Externí odkazyEditovat