Informační výchova

Informační výchova je záměrný a cílevědomý proces záměrného formování osobnosti jedince tak, aby byl připravený na vytváření získávání, zpracovávání a využívání informací v osobním i pracovním životě. Jedná se o proces vytváření následujících kompetencí:

  • vědomosti z disciplín zabývajících se shromažďováním, zpracováváním, uchováváním, zpřístupňováním a využíváním různých druhů dokumentů a odborných informací,
  • dovednosti a návyky pro práci s různými druhy a typy dokumentů.

LiteraturaEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat