Kasační stížnost

Kasační stížnost je v České republice mimořádným opravným prostředkem používaným ve správním soudnictví.

Lze jí napadnout pravomocná rozhodnutí krajských soudů jakožto soudů prvního stupně ve správním soudnictví, a to z poměrně širokého výčtu kasačních důvodů. Kromě vad řízení a chybného právního posouzení lze namítat i nesprávné hodnocení důkazů soudem prvního stupně, nové důkazy však navrhovat není možné.[1] V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel, který nemá sám právnické vzdělání, zastoupen advokátem.[2]

O kasačních stížnostech rozhoduje Nejvyšší správní soud. Ten může napadené rozhodnutí zrušit a vrátit k novému rozhodnutí krajskému soudu se svým závazným právním názorem, případně může sám podle povahy věci rozhodnout (např. zrušit správní žalobou napadené rozhodnutí správního orgánu).[3]

Soudní poplatek za kasační stížnost je 5 000 Kč.[4]

Reference editovat

  1. § 103 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“)
  2. § 105 odst. 2 s. ř. s.
  3. § 110 s. ř. s.
  4. Položka 19 Sazebníku poplatků (příloha zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích).