Karbonizace

rozcestník na projektech Wikimedia

Karbonizace je pyrolytický rozklad organických látek bez přístupu vzduchu a za vzniku tuhých, kapalných a plynných produktů. Konkrétně je to např.:

Podobné procesy: