Kanonizace (rozcestník)

rozcestník na projektech Wikimedia

Slovo kanonizace (od kánon) může mít více významů:

  • kanonizace svatých – svatořečení, prohlášení za svatého
  • kanonizace bible – proces vytváření biblického kánonu, závazného souboru knih tvořících bibli
  • kanonizace (informatika) – převod různých formátů dat na jeden základní, kanonický tvar