Kagan (rozcestník)

rozcestník

Kagan může být:

  • Kagan – turkické označení panovníka státního útvaru zvaného kaganát, který byl ekvivalentem císaře
příjmení osob
jiný význam