Kagan (rozcestník)

rozcestník na projektech Wikimedia

Kagan může být:

  • Kagan – turkické označení panovníka státního útvaru zvaného kaganát, který byl ekvivalentem císaře
příjmení
jiný význam