Křížení (doprava)

místo, kde se dvě komunikace v půdoryse protínají, ale nejsou vzájemně propojeny, nebo kde se pozemní komunikace protíná s dráhou

Křížení je v dopravě místo, kde se dvě komunikace v půdoryse protínají, ale nejsou vzájemně propojeny, nebo kde se pozemní komunikace protíná s dráhou nebo jiným vedením nebo zařízením.[1] Pokud jsou komunikace vzájemně propojeny, jedná se o křižovatku. Úrovňové křížení s železnicí (železniční přejezd) je nepříznivé z hlediska dopravní bezpečnosti.

Křížení silnice s dálnicí
Křížení silnice s dráhou

Mimoúrovňové křížení komunikací Editovat

Mimoúrovňové křížení komunikací může být zajištěno pomocí mostů či tunelů, rozlišujeme pak nadjezdy a podjezdy, případně podchody a nadchody. Mimoúrovňová křížení se zajištěním možnosti odbočení se pak nazývají mimoúrovňovými křižovatkami.

Reference Editovat

  1. ČSN 73 6100-1: Názvosloví pozemních komunikací – Část 1: Základní názvosloví, článek 6.1