Otevřít hlavní menu

Joulův–Thomsonův jev

(přesměrováno z Joulův-Thomsonův jev)

Joulův–Thomsonův jev je fyzikální děj, při kterém se při adiabatické expanzi do vakua přes pórovitou přepážku mění teplota plynu. Pro každý plyn (a daný tlak) existuje inverzní teplota; expanduje-li přes přepážku plyn s teplotou nižší než inverzní, dále se ochlazuje, naopak plyn s vyšší teplotou se zahřívá. Tento jev se využívá ke zkapalňování plynů.

Jev nese označení po svých objevitelích Williamu Thomsonovi (lordu Kelvinovi) (1824-1907) a Jamesi Jouleovi (1818-1889).