Otevřít hlavní menu

Josef Paldus (geograf)

vojenský a historický kartograf

ŽivotEditovat

Soukromý životEditovat

 
Vyšehradský hřbitov - hrob Josefa Palduse

Josef Paldus se narodil v Jablonci nad Nisou, jeho rodiči byli brusič skla Ignaz Paldus a matka Anna, rozená Lindnerová.[1] Obecnou a měšťanskou školu vychodil v Jablonci. Byl český Němec a jeho znalost češtiny, jak vyplývá z jeho písemné pozůstalosti, byla dokonalá.[p 1] Dále ovládal španělštinu, angličtinu a francouzštinu, vykazoval jisté znalosti turečtiny a arabštiny, pasivně ruštiny. Podle kvalifikačního listu byl "zdatný muž střední postavy, pevného charakteru, dobromyslný a přátelský", ovládal stenografii. 31. října 1905 se oženil s Františkou rozenou Pavlíkovou,[2] nar. 1868 v Česticích u Strakonic.[3] O dětech manželů Paldusových se zdroje nezmiňují.[4]

Většinu profesního života strávil nejprve u vojenských útvarů (1880-1895) a pak ve Vídni, kde pracoval ve Vojenském archivu (1895-1919). V roce 1927 se odstěhoval z Vídně do Jablonce nad Nisou (nadále Vídeň navštěvoval, aby ukončil práce, kterými byl pověřen). I když většinu života prožil mimo své rodiště, zachoval si k Jablonci a místním osobnostem blízký vztah a udržoval s nimi styk. Svůj životopis např. věnoval svému příteli, starostovi Jablonce Karlu R. Fischerovi. Po dohodě s ním zabezpečil ve Vídni reprodukce map a plánů města Jablonec n. N. a okolí. Po návratu do Čech spolupracoval též s historikem Zdeňkem Wirthem.[4]

10. října 1937 zemřel v Jablonci nad Nisou na mozkovou mrtvici.[5] [p 2] Pohřben byl na pražském Vyšehradském hřbitově.

Kariéra v rakousko-uherské armáděEditovat

 • 1877 - Vstoupil na pražskou pěchotní kadetní školu.[p 3]
 • 1880 vstoupil do armády a byl jako kadet zařazen v různých plucích.[6]
 • 1895 byl zaměstnán ve vojenském válečném archivu ve Vídni. Mapové oddělení tohoto archivu, kde byl Josef Paulus zaměstnán, zahrnovalo nejen historické mapy, ale i sbírku portrétů a vyobrazení bitev a měst.[7]
 • 1897 odjel do španělského Simancas, kam byl odeslán k prozkoumání místního archivu
 • 1899 byl povýšen na setníka první třídy.[8]
 • 1913 (červenec), již v hodnosti majora, ustanoven vedoucím mapového oddělení válečného archivu ve Vídni.[9]
 • 1916 byl vyznamenán pásem za válečné zásluhy k rytířskému kříži řádu Františka Josefa.[10]
 • 1917 (červenec) byl Josef Paldus odeslán z válečného archivu do výslužby.[11]

Činnost ve službách ČeskoslovenskaEditovat

 • 1919 - od 1. ledna odešel do důchodu, ale v témže roce byl zaměstnán Ministerstvem školství a národní osvěty
 • 1920 (prosinec) - přidělen československému velvyslanectví ve Vídni
 • 1923-1934 prováděl soupis kartografických a ikonografických bohemik ve Vídni

DíloEditovat

Publikace vzniklé ve Válečném archivuEditovat

 • 1914 - Die Kartenabteilung des k. u. k. Kriegsarchiv (Wien: Lechner)
 • 1907 - Johann Christoph Müller : ein Beitrag zur Geschichte vaterländischer Kartographie (Wien: Seidel)
 • 1919 - Die militärischen Aufnahmen im Bereiche der Habsburgischen Länder aus der Zeit Kaiser Josephs II. : ausgeführt durch den K.K. Generalquartiermeisterstab in den Jahren 1763 - 1785 ; ein Beitrag zur historischen Landeskunde (Wien: Hölder)

Zdroj: Katalog University Heidelberg[12]

Díla po vzniku ČeskoslovenskaEditovat

 • 1923 - Kartografie za dob napolenských (na pokračování), Vojenské rozhledy 1923[13]
 • 1927-1934 - Soupis archiválií ve vídeňských archivech, týkajících se Československa, rozdělený na tři části:
  • Moderní - aktuální mapy předané Československu v rámci spisové rozluky (katastrální mapy, III. vojenské mapování apod.)
  • Materiál vzniklý do roku 1749, který měl zůstat ve Vídni
  • Materiál z období 1749-1888 (I. a II. mapování, listiny, veduty)[4] [p 4]
 • 1927 - Mein Lebenslauf (vlastní životopis, uložen v SOkA Jablonec n. N.)

Posmrtné oceněníEditovat

Při Dni evropského dědictví v Jablonci nad Nisou 21. 9. 2013 byl Josef Paldus jmenován Osobností roku.[14]

ZajímavostEditovat

Podle vlastního životopisu se osmadvacetiletý rakousko-uherský důstojník Josef Paldus seznámil se svou budoucí manželkou, třiadvacetiletou Františkou Pavlíkovu, na Všeobecné zemské výstavě v Praze roku 1891. Ke svatbě však došlo až o 14 let později, roku 1905.[4] Důvodem nejspíš byly byrokratické překážky, které Rakousko-Uhersko kladlo ženitbychtivým důstojníkům. Podle poznámky v matrice oddaných musel Josef Paldus složit 2 000 korun záruky (Sicherstellung), odpovídajících jeho ročnímu platu; až poté mu byla svatba Ministerstvem války povolena.[2]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. Jablonec n. N., matrika narozených 1853-1864, s.245 (snímek 252)[1]
 2. a b ÖStA-M Militärmatriken (Vojenské matriky),Feldsuperiorat Wien Trauungsbuch (matrika oddaných), 1905-1908, s.82 (snímek 85)[2]
 3. Matrika narozených Čestice 1840-1887. s.95 (snímek 96)[3]
 4. a b c d CHODĚJOVSKÁ, Eva. "Všestranně použitelný, výjimečně svědomitý,přesný a spolehlivý důstojník". Z Českého ráje a Podkrkonoší. Supplementum 16 2013. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-03-04. 
 5. Reichenberger Zeitung, 11.10.1937, s.5[4]
 6. Kais. Königl. Militär-Schematismus für..., 1883, s.511[5], 1885, s.494[6]
 7. Staffleur's Militärblatt, 8.9.1917, s.11[7]
 8. Národní listy, 29.4.1899, s.5[8]
 9. Fremden-Blatt, 19.7.1913, s.33[9]
 10. Fremden-Blatt, 28.5.1916, s.15[10]
 11. Feldblatt, 28.7.1917, s.5[11]
 12. Universita Heidelberg, katalog, autor: Josef Paldus [12]
 13. Vojenské rozledy 1923[13]
 14. Jablonecké kulturní a informační centrum, Den evropského dědictví 2013[14]

PoznámkyEditovat

 1. Navíc manželka Františka pocházela z českého prostředí - obce Čestice.
 2. V literatuře se někdy uvádí mylné datum úmrtí Josefa Palduse 11.10.1937. Správné datum 10.10.1937 je ověřeno v dobovém tisku a na náhrobní desce.
 3. Tehdejší pražská kadetní škola (tzv. Králodvorské kasárny) byla v letech 1869-1895 na místě dnešního Obecního domu v Praze.[15]
 4. Podle Evy Chodějovské evidoval Josef Paulus celkem 16 000 listů bohemik a z nich nechal pořídit 2 001 reprodukcí. Ukončený soupis zahrnoval 2 560 autorů na 5 729 listech

Externí odkazyEditovat

 •   Obrázky, zvuky či videa k tématu Josef Paldus ve Wikimedia Commons
 • CHODĚJOVSKÁ, Eva. "Všestranně použitelný, výjimečně svědomitý,přesný a spolehlivý důstojník". Z Českého ráje a Podkrkonoší. Supplementum 16 2013. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-03-04. 
 • CHODĚJOVSKÁ, Eva. Obraz Prahy v raném novověku, Ikonografie jednoho evropského města. Pardubice, 2013. Disertační práce. Universita Pardubice, Fakulta filozofická. . Dostupné online.
 • NOVOTNÁ, Eva. Volně dostupná díla českých kartografů (1933-1943). Geodetický a kartografický obzor. 2014, roč. 60, čís. 3, s. 51-59. Dostupné online. ISSN 1805-7446.