Johanité

rozcestník na projektech Wikimedia

Pojem johanité může označovat příslušníky:

  • maltézského řádu – církevního rytířského řádu založeného v 11. století v Jeruzalémě
  • Aliance sv. Jana – novodobého sdružení nekatolických dobročinných řádů, částečně navazující na tradice původního řádu sv. Jana