Jeruzalémský syndrom

skupina duševních jevů

Jeruzalémský syndrom je syndrom, který postihuje návštěvníky poutních míst v Izraeli, kdy se považují za nějakou biblickou postavu. Židů se syndrom prakticky netýká, muslimů jen okrajově. Devadesát pět procent postižených jsou křesťané. Z toho tvoří zhruba 60 procent protestanti a zbytek jsou pravoslavní a katolíci. Sedm pacientů z deseti bývají ženy.[1][2]

Jeruzalémský syndrom

Jeruzalémský syndrom je charakterizován jako stav akutní psychotické poruchy člověka po příjezdu na nábožensky významná místa v Jeruzalémě.[3] Jedinci, u nichž se syndrom rozvine, se v krajním případě identifikují s některou z velkých postav abrahamovských svatých Písem – podle dat jsou častými Ježíš Kristus, Jan Křtitel nebo Mojžíš[4] – nebo je náhle uchvátí role proroka, potřeba kázat a obracet ostatní k víře.[5] Syndrom se může rozvinout u osob s předchozí anamnézou psychotického onemocnění nebo některé z poruch osobnosti, může ale vzniknout také u jedinců bez předchozí psychiatrické anamnézy.[4] Klinický obraz jeruzalémského syndromu z hlediska psychiatrie zahrnuje náboženskou, reformátorskou nebo originární bludnou produkci, magické myšlení nebo zrakové a sluchové iluze a v krajním případě halucinace.[5] Stav trvá obvykle několik dní, odezní se změnou prostředí, případně za přispění krizové intervence.[3]

Typologie editovat

Etiopatogeneticky (z hlediska příčin vedoucích k rozvinutí stavu) jsou prozatím rozeznávány tři základní formy jeruzalémského syndromu, se kterými ovšem ne všichni odborníci sledující tuto problematiku souhlasí.[5]

Typ 1: Jeruzalémský syndrom jako akutní psychotický stav vzniklý u osoby s  psychotickou poruchou v anamnéze.

Typ 2: Jeruzalémský syndrom jako psychotická dekompenzace při různých poruchách osobnosti, nejčastěji emočně nestabilní, historionské nebo obsedantně-kompulzivní.

Typ 3: Je považován za tzv. čistou formu jeruzalémského syndromu, která se vyvíjí u poutníků bez jakékoliv předchozí psychiatrické anamnézy či osobnostní dispozice. Mnozí psychiatři tuto formu neuznávají.[5]

Související články editovat

Reference editovat

  1. TUREČEK, Břetislav. Jeruzalémský syndrom [online]. Český rozhlas, 2007-07-11 [cit. 2011-08-27]. Dostupné online. 
  2. Izraelská policie připravena na křesťanský Jeruzalémský syndrom [online]. Eretz.cz, 2007-12-17 [cit. 2011-08-27]. Dostupné online. 
  3. a b LUŽNÝ, J.; AROGUNMATI, O. Jeruzalémský syndrom. Česká a slovenská psychiatrie. 2011, roč. 107, čís. 6, s. 343–345. 
  4. a b WITZTUM, E. The „Jerusalem Syndrome“ – Fantasy and Reality, a  Survey of Accounts from the 19th Century to the End of the Second Millennium. Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences. 1999, roč. 36, čís. 4, s. 260–271. 
  5. a b c d HAVELKA, Ondřej. Jeruzalémský syndrom: Psychotická porucha s religiózním obsahem. Dingir. 2023, roč. 26, čís. 3, s. 79–82. 

Externí odkazy editovat