Otevřít hlavní menu

Jednotné obslužné pracoviště (JOP) je druh definovaného rozhraní mezi železničním zabezpečovacím zařízením a dopravním zaměstnancem (výpravčím, dispečerem DOZ apod.). Používá se na tratích Správy železniční dopravní cesty, kde je závazné, případně i na jiných tratích či vlečkách. Softwarové a hardwarové požadavky na JOP jsou definovány v tzv. Základních technických požadavcích na Jednotné obslužné pracoviště (ZTP-JOP).

VyužitíEditovat

Protože JOP přestavuje ovládání zabezpečovacího zařízení pomocí počítače, předpokládá se jeho využití především u elektronických stavědel, principiálně je však možné je využít u všech zabezpečovacích zařízení, která lze ovládat počítačem, např. u reléového zabezpečovacího zařízení.

Konfigurace JOPEditovat

HardwareEditovat

Základním prostředkem pro zadávání povelů je v JOP trackball nebo myš, doplňkovým zařízením je klávesnice, která slouží pro zadávání textových a číselných údajů, ale lze ji případně použít i pro pohyb kurzoru místo myši či trackballu. Zobrazovacím zařízením je jeden či více barevných monitorů (podle rozsahu ovládaného kolejiště).

SoftwareEditovat

ZTP-JOP definují způsob grafického zobrazení jednotlivých prvků kolejiště (výhybek, kolejí, přejezdů, návěstidel apod.) a jejich barevné vyobrazení v závislosti na momentálním stavu daného prvku.

ReferenceEditovat