Jan Lípa

český mnich
Tento článek je o buddhistickém mnichu Janu Lípovi. O Olašském králi pojednává článek Jan Lipa.

Jan Lípa (* 1975[1], Předbořice u Milevska, Československo), křestním jménem Jan Evangelista Lípa, řádovým jménem Jigme Dondam Dorje,[2] je buddhistický mnich,[1] vědec, religionista, náboženský geograf, právník a filosof, ale také krajinný architekt, environmentalista, vysokoškolský pedagog a současný Mistr Učení Fráni Drtikola. Je následník Drtikolova žáka Evžena Štekla.

JUDr. RNDr. PhDr. Ing. Jan Lípa, Ph.D. MBA M.Div. LL.M.
Narození 1975 (44–45 let)
Předbořice u Milevska
Československo Československo
Nábož. vyznání Buddhistický mnich řádu Drukpa Kargyud
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

Duchovní praxeEditovat

Po předchozí dlouholeté meditační praxi dosáhl pomocí buddhistické kundaliní jógy roku 1995 Osvícení.[2] Svého času byl nejlepším žákem Evžena Štekla. Jako jediný z žáků jím byl pověřen k předávání Učení.[3] Jan Lípa je a byl ve styku se všemi Šteklovými a mnohými ještě žijícími Drtikolovými žáky a následovníky, rovněž je v kontaktu s českými buddhisty, mystiky a dalšími lidmi zabývajícími se duchovnem. Má komplexní znalosti (nejen) buddhistické teorie i praxe.[4]

Roku 2005 po dlouhém předchozím kontaktu přijal mnišské svěcení (a jméno Jigme Dondam Dorje) od Jeho Svatosti 12. Gyalwang Drukpy, hlavy řádu Drukpa Kargyud (čti Dugpa Kagjü), a stal se prvním českým Dugpou.[2][5]

Dnes předává Učení Fráni Drtikola – Buddhistickou kundaliní jógu, učí meditaci na základě cvičení čakramů a bdění - Šest Nárópových jóg a Jógy velkého symbolu, s spolu s Nágárdžunovou filosofií prázdnoty, Asangovou filosofií metody (soucítění) a jógáčárjou či shentongem.[6][7]

Linie učení a žáciEditovat

Jan Lípa je následníkem Evžena Štekla, Drtikolova nejmladšího žáka. Ačkoli je za zakladatele Učení považován Fráňa Drtikol, vychází z meditační praxe řádu Drukpa Kargyud[5], z textů přepisovaných a praktikovaných mimo jiné Lamou Kazi Dawa Samdupou, jeho mistrem Poustevníkem Norbu a jeho předchůdci v této linii, textů, jejichž autorem je např. Padma Karpo 24. člen Bílé linie guruů (Bělostné dynastie guruů) IV. Gyalwang Drukpa.[8]

Josef Studený, Guru Nauky Květoslava Minaříka, o tom hovořil: "Drtikol podle těch textů uskutečnil vysoké poznání … vychoval čtyři žáky, z nichž zůstal jen Evžen Štekl. Evžen Štekl zase vychoval čtyři žáky, z nichž jeden zůstal jako představitel – jmenuje se Lípa, mladý člověk, Jan Lípa."[9] Dalšími byli Pavel Šolc, Antonín Šlechta a nakladatel Stanislav Doležal (největší znalec života a díla Františka Drtikola).

Mezi současné žáky Jana Lípy patří právnička a lektorka Zuzana Otáhalová, ekolog Dan Majtner, básník a nakladatel Michal Štěpánek, Míra Šrámek, Jan Černoch, Pavel Krömer, Radek Bazala, psychoterapeut Pavel Mareš Janovský a další.[8]

Literární činnostEditovat

Je autorem příspěvku "Učení Fráni Drtikola" v publikaci "Jednota v rozmanitosti - Buddhovo učení v České republice" (2010).[10] a knih "Učení Fráni Drtikola Od čakramů k nemyšlení" (2014)[11] a "Učení Fráni Drtikola Všemocná hadí síla" (2019),[12] ale také duchovní poezie.[13] Publikuje například v knize Almanach české poezie v redakci Vladimíra Stibora - Řezbáři stínu (2016).[14] Byla mu svěřena pozůstalost Drtikolova žáka Františka Heina a následně i Heinova žáka Zdeňka Jaroše, na jejichž zveřejnění pracuje se svými žáky.[2]

Roku 2004 vytvořil a psal texty pro weby SÍLA MOUDROSTI[15] (později i ARAHAT[8]) o meditační praxi Učení Fráni Drtikola, odkazu Evžena Štekla, Františka Heina a Zdeňka Jaroše.[2] Od roku 2010 uveřejňuje také texty o (svém) Osvícení.[2][16]

Od roku 2000 vycházejí jeho básně v časopisech Host, Babylon, Zejména, Literární noviny, apod.

V roce 2011 zvítězil v soutěži Praha město literatury - Verše v ulicích, jeho básně byly promítány na světelných obrazovkách a zveřejňovány v Literárních novinách.[17]

Publikuje však také v dalších vědních oborech jako je religionistika, environmentalistika či právo.

Odborná spolupráceEditovat

Od roku 2002 spolupracoval na vydavatelské činnosti se Stanislavem Doležalem (Nakladatelství Svět - o odkazu Fráni Drtikola), později i s Dr. Jiřím Holbou.[2] Spolupracoval např. také s Petrem Kalačem na textu "Stručná historie české esoterické scény od konce 19. století do roku 1989" (2004).[2] S Janem Honzíkem, Ph.D. spolupracoval na rozsáhlém projektu výše zmíněné publikace "Jednota v rozmanitosti - Buddhovo učení v České republice" (2010).[10]

Na knize Jana Lípy "Učení Fráni Drtikola Od čakramů k nemyšlení" (2014) spolupracovali Ing. Pavel Šolc, Stanislav Doležal, PhDr. Jiří Holba, Ph.D., PhDr. Zuzana Ondomišiová, či MgA. Radana Lencová, Ph.D.[11] Na knize knize Jana Lípy "Učení Fráni Drtikola Všemocná hadí síla" (2019) spolupracoval také sochař Lubomír Čermák.[12]

Významnou je jeho dlouhodobá spolupráce s Prof. Dr. Josefem Dolistou, Th.D. Ph.D. v oblasti filosofie a religionistiky, ale také s Doc. Ing. Miroslavem Hájkem, Ph.D. v oblasti environmentalistiky a ekonomie, i dalšími odborníky.

Dr. Jan Lípa působí na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU v Praze, katedře Ekonomiky a řízení (v oblasti environmetalistiky, ekonomiky a práva) a na 1. lékařské fakultě University Karlovy v Praze, Ústavu humanitních studií (v oblasti etiky, filosofie, religionistiky a náboženské geografie).

Realizované autorské projektyEditovat

Jan Lípa je též činný v oblasti ochrany životního prostředí[18][19][20][21]. Z jeho autorských projektů vybíráme:

 • 2004–2015 systém cyklostezek a cyklotras Prahy 9
 • 2005–2006 rekonstrukce a revitalizace rybníka ve Kbelích
 • 2005–2007 lesopark ve Kbelích za tratí u Semčické ulice
 • 2006–2010 Centrální park Kbely
 • 2014 zřízení úseku arboristiky (stromolezců) v rámci organizace Lesy hl. m. Prahy a právní příprava převodu Parků I. Kategorie z MHMP na Lesy hl. m. Prahy
 • 2014–2015 nový lesopark – rozšíření lesoparku ve Kbelích za tratí u Semčické ulice o pěstební plochy někdejších Velkoškolek (zahradnictví) – později označovaný jako PRALES
 • 2012–2017 návrh hodnocení efektivity práce správních orgánů městských částí pro hl. m. Prahu

BibliografieEditovat

Knihy:

 • Lípa, J.: Učení Fráni Drtikola. In: Honzík, J.: Jednota v rozmanitosti. Buddhismus v České republice. Praha: DharmaGaia. 2010. ISBN 978-80-7436-006-0.
 • Lípa, J., Dolista, J.: Biofilní filosofie Josefa Šmajse. In: Dolista, J. a kol.: Etika dnes. Mezi sakrálním a profánním. Ostrava: Vysoká škola bánská, Technická univerzita Ostrava. 2013. ISBN 978-80-248-3284-5.
 • Lípa, J., Dolista, J.: Vliv filosoficko-náboženských systémů na ekologické smýšlení. In: Dolista, J., Maturkanič, P. a kol.: Strach nemá v lásce místo. Praha: Evropské vzdělávací centrum Praha, s.r.o. 2013. ISBN 978-80-87386-15-6.
 • Lípa, J., Dolista, J.: Nová identita ekologicky smýšlejícího člověka. In: Gáliková, S. a kol.: Človek a jeho identita, Trnava: FF TU. 2013. ISBN 978-83-7490-669-2.
 • Hájek, M., Lípa, J., Kroutil, V.: Non-productive functions of urban forests in the city of Prague – their support and evaluation. LAP. 2015. ISBN 978-3-659-79872-6.
 • Lípa, J.: Učení Fráni Drtikola – Od čakramů k nemyšlení. Praha: Svět. 2014. 112 s. ISBN 978-80-87201-08-4.
 • Lípa, J.: Výběr z poezie in Stibor, Vladimír: Řezbáři stínů: almanach české poezie 2016. První vydání. vyd. V Hradci Králové : [s.n.]. 203 s. ISBN 9788087688533.
 • Lípa, J.: Učení Fráni Drtikola – Všemocná hadí síla. Praha: Svět. 2019. 208 s. ISBN 978-80-87201-35-0.

Odborné články, výběr:

Filosofie, religionistika a náboženská geografie:

 • Lípa, J.: Patriarcha českého buddhismu: Fráňa Drtikol a jeho učení. Praha: Dingir. 2016, č. 3. s. 77-80. ISSN 1212-1371.
 • Lípa, J.: Učení Fráni Drtikola: Vzpomínky na společenství kolem významného českého buddhisty. Praha: Dingir. 2018, č. 3. s. 81-83. ISSN 1212-1371.
 • Lípa, J., Dolista, J.: Původ Drtikolova (Československého) Buddhismu / The Origin of Drtikol's Buddhism, in: Prosopon 25 (4) 2018, s. 191–206,  vyd. Institut Studiów Miedzinarodowy i Edukacji w Warszawie. ISSN 1730-0266.
 • Lípa, J., Dolista, J.: Ne-uzavření konkordátu mezi ČR a Svatým Stolcem / The non-concordat between the Czech Republic and the Holy See, in: Prosopon 25 (4) 2018, s. 207 – 230, vyd. Institut Studiów Miedzinarodowy i Edukacji w Warszawie. ISSN 1730-0266.
 • Lípa, J.: Počátky a šíření buddhismu v Československu, in: Acta Geographica Universitatis Comenianae, Vol. 63, 2019, No. 1, pp. 31-67. Bratislava. ISSN: 1338-6034.

Environmentalistika, ekonomika a právo:

 • Lípa, J., Hájek, M.: Organizational arrangement of environmental protection in the city of Prague. Prague: SAB. 2014. roč. 4, č. 45, s. 238-246. ISSN 1211-3174.
 • Lípa, J., Hájek, M., Kroutil, V.: Non-productive functions of urban forests in the city of Prague – their support and evaluation. Lausanne: EFUF. 2014.
 • Hájek, M., Lípa, J.: Evaluation of Ecosystem Services from Urban Forests in the City of Prague. Zvolen: Lesnícký časopis - Forestry journal. 2015. V. 61, I. 1, pp. 52-57. ISSN 0323-1046.
 • Lípa, J., Camara, A., H., Hájek, M.: Stav životního prostředí ve vojenských újezdech ČR. Brno: UNOB. 2015. ISBN 978-80-7231-432-4.
 • Camara, A., H., Lípa, J.: Možnosti logistiky v izolovaných částech Guinejské Republiky. Brno: UNOB. 2014, ISBN 978-80-7231-926-8.
 • Lípa, J., Šebesta, P.: Otázka dostatečnosti současné legislativy životního prostředí ČR. Hradec Králové: MMK. 2013. ISBN 978-80-87952-00-9.
 • Lípa, J., Šebesta, P., Rozenský, L.: Porovnání právní úpravy České republiky a Slovenské republiky k odpovědnosti za škodu způsobenou státními orgány a orgány územní samosprávy. Hradec Králové: Právní rozpravy. 2015. ISBN 978-80-87952-08-5, ETTN 069-15-15033-04-1.
 • Rozenský, L., Lípa, J, Hájek, M., Hukal, P.: Trestněprávní odpovědnost v právu životního prostředí ČR. Hradec Králové: Quaere. 2016. ISBN 978-80-87952-15-3.
 • Lípa, J.; Hájek, M., Kubová, P.: Governance in Smart Cities – Example of the Capital City of Prague. Liège: EMAN. 2017.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. a b Lípa, Jan | Městská knihovna v Praze. search.mlp.cz [online]. [cit. 2017-07-30]. Dostupné online. (česky) 
 2. a b c d e f g h ARAHAT: Jan Lípa. arahat.unas.cz [online]. [cit. 2017-07-30]. Dostupné online. 
 3. MACHALA, Karel. Evžen Štekl. www.karelmachala.cz [online]. [cit. 2017-07-30]. Dostupné online. 
 4. HERMAN, Mik. Od čakramů k nemyšlení. Jan Lípa a učení Fráni Drtikola. Čítárny – Příběhy, knihy, lidé. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-07-31. (česky) 
 5. a b Buddhistická mystéria. www.buddhisticka.mysteria.cz [online]. [cit. 2017-07-31]. Dostupné online. (česky) 
 6. LÍPA, Jan. Učení Fráni Drtikola - od čakramů k nemyšlení. Vyd. 1. vyd. Praha: Svět 110 s. s. ISBN 9788087201084. OCLC 897868563 
 7. MILLER, Štěpán. Český učitel buddhismu František Drtikol. Bakalářská práce [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2012 [cit. 2017-08-01]. Dostupné online. 
 8. a b c ARAHAT: Učení Fráni Drtikola. arahat.unas.cz [online]. [cit. 2017-07-31]. Dostupné online. 
 9. STUDENÝ, Josef. Setkání v Bystřici, podzim 2005.. www.buddhismusvcesku.cz [online]. [cit. 2018-03-31]. Dostupné online. 
 10. a b HONZÍK, Jan. Jednota v rozmanitosti : buddhismus v České republice. 1. vyd. vyd. Praha: DharmaGaia 263 s. s. ISBN 9788074360060. OCLC 641500932 
 11. a b DOLEŽAL, Stanislav. Nakladatelství Svět - Jan Lípa "Učení Fráni Drtikola – Od čakramů k nemyšlení". www.nakladatelstvisvet.com [online]. [cit. 2017-07-30]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-07-30. 
 12. a b Nakladatelství Svět - Jan Lípa "Učení Fráni Drtikola – Všemocná hadí síla". www.nakladatelstvisvet.com [online]. [cit. 2019-09-21]. Dostupné online. 
 13. Jen_Lípa | Písmák.cz. www.pismak.cz [online]. [cit. 2017-07-30]. Dostupné online. 
 14. STIBOR, Vladimír. Řezbáři stínů : almanach české poezie 2016. První vydání. vyd. V Hradci Králové: [s.n.] 203 stran s. ISBN 9788087688533. OCLC 958229698 
 15. SÍLA MOUDROSTI: Učení Fráni Drtikola - Buddhistická kundaliní jóga. silamoudrosti.unas.cz [online]. [cit. 2017-07-31]. Dostupné online. 
 16. SÍLA MOUDROSTI: Další poznámky. silamoudrosti.unas.cz [online]. [cit. 2017-07-30]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-07-30. 
 17. Verše v ulicích | www.prahamestoliteratury.cz. www.prahamestoliteratury.cz [online]. [cit. 2019-08-24]. Dostupné online. 
 18. POLÁK, Pavel. 2011 - Letos vzniknou v Praze 9 nové cyklostezky. Naše Praha 9.cz [online]. 3.6.2011 [cit. 2018-03-31]. Dostupné online. 
 19. Exkurze v okrasné školce ve Kbelích a v okolí. www.lhmp.cz [online]. 2014 [cit. 2018-03-31]. Dostupné online. 
 20. Governance in Smart Cities – Example of the Capital City of. www.cbcsd.cz [online]. EMAN - Liège, 2017 [cit. 2018-03-31]. Dostupné online. 
 21. 32 milionů Kč na Centrální park Kbely ze strukturálních fondů EU. Kbelák, č. 19/2008 [online]. 25. 10. 2008 [cit. 2018-03-31]. Dostupné online. 

Externí odkazyEditovat