Jan (papež)

rozcestník na projektech Wikimedia

Jméno Jan nosilo 21 papežů katolické církve a dva papežové měli jméno Jan jako první jméno ze dvou (Jan Pavel I. a Jan Pavel II.). V dějinách se objevili také tři vzdoropapežové s tímto jménem. Ve středověku došlo rovněž k chybnému číslování posloupnosti, čímž vzniklo jméno neexistujícího papeže (Jan XX.). Koptská pravoslavná církev měla 19 papežů honosících se jménem Jan. Jméno pochází z hebrejského Jochanan (יוחנן), což znamená „Hospodin je milostivý“.

katoličtí papežové
další osoby jménem