Jaderná chemie

vědní obor na pomezí chemie a fyziky

Jaderná chemie je vědní obor, který se zabývá vlastnostmi hmoty a jevy chemické a fyzikálně chemické povahy, jejichž původcem je nebo na nichž se podílí jádro atomu a jeho přeměny a který využívá vlastností jádra a jeho projevů ke studiu a řešení chemických problémů.[1]

Tento vědní obor se pohybuje na rozhraní mnoha odvětví chemie a fyziky. Podle přístupu bývá rozdělován na dva podobory - radiochemii a radiační chemii.

Studium jaderné chemie editovat

Z pozice jaderné chemie na rozhraní mnoha odvětví částečně vyplývá její studium: v ČR se proto jaderná chemie studuje jak na Vysoké škole chemicko-technologické, tak na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrská ČVUT.

Reference editovat

  1. V. Majer V. a kol.: Základy jaderné chemie, 1981