Izopásmo (z řeckého isos (ἴσος – stejně)) je druh plošné mapové značky nebo prvek některých dalších druhů diagramů. Jsou to plochy na mapě nebo v grafu, které spojují místa se stejnými (nebo blízkými, tj. spadajícími do téhož intervalu) hodnotami dané fyzikální, sociometrické nebo jiné veličiny a jsou ohraničeny izoliniemi. Typicky tvoří prstence různých tvarů. Termín izopásmo označuje nejen znázorňující značku, ale též skutečnost, která je tímto způsobem znázorněna.

Vrstevnice a izopásma znázorňující nadmořskou výšku povrchu na mapě Schönberského horského masivu
v Německu.

Jako izopásma se obvykle označuje pouze znázornění spojité veličiny nebo veličiny, která se v závislosti na místě plochy mění ve všech směrech v rámci téže posloupnosti.

Určité hodnotě nebo rozmezí veličiny přísluší určitá barva, barevný odstín, sytost barvy, šrafování nebo jiná struktura atd. Například nadmořská výška v mapě bývá značena sytě hnědými barvami ploch pro výše položená místa zemského povrchu, žlutějšími barvami pro níže položená místa a zelenými barvami pro nížiny. U vodních ploch se různou sytostí modré barvy znázorňuje hloubka (resp. „nadmořská“ výška dna).

Podobně se v demografii, epidemiologii, meteorologii a velkém množství dalších oborů znázorňuje frekvence, hustota nebo intenzita určitých jevů (například hustota osídlení, výskyt nakažených klíšťat, průměrné množství atmosférických srážek atd.).

O izopásmech v podobném významu lze mluvit též v případě prstencových tarifních pásem v centralizovaných integrovaných dopravních systémech, jsou-li odvozována ze vzdálenosti od města, jako je tomu například v Pražské integrované dopravě. Pro rozsáhlejší území se však dnes upřednostňuje spíše zónový tarif.

Izopásma je nutno rozlišovat od izoploch, které jsou obdobou izolinií v třírozměrné soustavě.

Související články editovat