Invalidita (též invalidnost, handicap) je definována jako ztráta či snížení pracovní schopnosti. Obvykle vzniká jako následek vážného onemocnění (pak se hovoří o tělesném postižení) nebo úrazu.

Mezinárodní symbol přístupnosti

Mnoho lidí se stává invalidními v důsledku nějaké havárie, zejména dopravní nehody. Příčinou invalidity největšího množství lidí bývají válečná zranění, příp. onemocnění. V totalitních režimech to mohou být následky věznění.

V České republice je za invalidní považována osoba, jejíž pracovní schopnost poklesla kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu nejméně o 35 %.

Dříve se používalo rozdělení na částečnou a plnou invaliditu. Plný a částečný invalidní důchod, které platily do 31. 12. 2009, nahradil jediný invalidní důchod, ovšem rozdělený do třech stupňů podle poklesu pracovní schopnosti. Nadále tedy existuje invalidní důchod prvního stupně, invalidní důchod druhého stupně a invalidní důchod třetího stupně.[1]

Dělení

editovat

Česká právní norma rozeznává od 1. ledna 2010 tři stupně invalidity podle míry poklesu pracovní schopnosti:

 • 1. stupeň: pokles pracovní schopnosti nejméně o 35 % a nejvýše o 49 %
 • 2. stupeň: pokles pracovní schopnosti o 50 až 69 %
 • 3. stupeň: pokles pracovní schopnosti o 70 % a více než 70 %.[1][2]
 • Plný invalidní důchod, na který vznikl nárok před 1. lednem 2010, se ve výši, v jaké náležel ke dni 31. prosince 2009, považuje od 1. ledna 2010 za invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně.
 • Částečný invalidní důchod, na který vznikl nárok před 1. lednem 2010, se ve výši, v jaké náležel ke dni 31. prosince 2009, považuje od 1. ledna 2010 za invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně, pokud byl důvodem částečné invalidity pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti nejméně o 50 %, a za invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně ostatní případy.
 • Částečný invalidní důchod, na který vznikl nárok ke dni 1. ledna 1996 z důvodu výsluhy let, se ve výši, v jaké náležel ke dni 31. prosince 2009, považuje od 1. ledna 2010 za invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně.[2]

Zdravotní stav posuzují lékaři České správy sociálního zabezpečení.[2]

Reference

editovat
 1. a b Změna invalidních důchodů. In: Finance.cz [online]. [2010] [cit. 9. 10. 2023]. Dostupné z: https://www.finance.cz/duchody-a-davky/vse-o-duchodech/invalidni-duchody/zmena-invalidnich-duchodu/
 2. a b c Stupně invalidity. Podmínky nároku na invalidní důchod. In: Finance.cz [online]. [2010] [cit. 9. 10. 2023]. Dostupné z: https://www.finance.cz/duchody-a-davky/vse-o-duchodech/invalidni-duchody/stupne-invalidity/

Literatura

editovat
 • BOLT, David, ed. et al. A cultural history of disability. 1st ed. London: Bloomsbury Academic, 2020. 6 svazků (xii, 190; xv, 183; xiii, 197; xv, 182; xvi, 213; xiv, 193 stran). The cultural histories series. ISBN 978-1-350-02953-8.
 • BRUTHANSOVÁ, Daniela a JEŘÁBKOVÁ, Věra. Vývoj invalidity v České republice a ve vybraných zemích v letech 2003–2008. 1. vyd. Praha: VÚPSV, 2010. 76 s. ISBN 978-80-7416-065-3.
 • NOVÁ, Tereza. Invalidita a invalidní důchod. Brno, 2006. 67 s. Diplomová práce. Ved. práce prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc. Masarykova univerzita. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení.

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat