Otevřít hlavní menu

Institut pro sociální a ekonomické analýzy

Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) je sdružení odborníků (též Think tank) založené v roce 2002. Výzkumnými projekty, publikacemi a konferencemi pokrývá řadu klíčových sociálně-ekonomických oblastí: vzdělávání, konkurenceschopnost, veřejné finance, penzijní systém, mzdová a příjmová diferenciace, daňové stránky rozvoje výzkumu a vývoje, fungování politického systému, problém korupce.

Hlavním cílem institutu ISEA je kultivace veřejné debaty k probíhajícím reformám. Mottem institutu je „Diagnóza a dialog“. Kritériem úspěšnosti projektů je dosažení konsenzu mezi odborníky a politiky v otázkách spojených s uskutečňováním reforem.

Finanční podpora a spolupráceEditovat

Institut ISEA je finančně podporován a spolupracuje s Nadací Open Society Fund Praha, Nadací VIA, nadací Konrad Adenauer Stiftung, asociací Global Development Network, Grantovou agenturou ČR, zahraničními vysokými školami State University of New York at Buffalo a University of Minnesota a grafikem Petrem Honzátkem. V minulosti pak se společností Škoda Auto.

Členové a expertiEditovat

Výzkumné projektyEditovat

v roce 2009Editovat

 • Studentské brigády 2009
 • Změny v pracovních smlouvách profesorů, docentů, odborných asistentů, lektorů a vědeckých výzkumných a vývojových pracovníků
 • Pracovněprávní minimum pro české mozky
 • Financování vysokého školství z hlediska ekonomické teorie
 • Sladění studijního rodinného a pracovního života českých vysokoškoláků
 • Studie a zpráva Public/private funding of higher education: A social balance (Soukromé a veřejné financování vyššího vzdělávání: Sociální rovnováha)
 • Odstranění nerovností v přístupu k VŠ vzdělávání

Vybrané publikaceEditovat

 • Matějů, Petr, Ondřej Schneider a Jiří Večerník (eds.). Proč tak těžko? Praha: Institut pro ekonomické a sociální analýzy, 2003. ISBN 80-903316-0-2
 • Matějů, Petr a Jana Straková (eds.). Vyšší vzdělání jen pro elitu? Rozsah a zdroje nerovností v přístupu k vyššímu vzdělání v České republice. Praha: Institut pro ekonomické a sociální analýzy, 2003. ISBN 80-903316-1-0
 • Matějů, Petr a Jana Straková (eds.). Na cestě ke znalostní společnosti. Kde jsme--? Kritická analýza současné situace. Vol. 1. Praha: Institut pro ekonomické a sociální analýzy, 2005. ISBN 80-903316-2-9
 • Smith, Michael L. Občané v politice: studie k participativní a přímé demokracii ve střední Evropě. Praha: Institut pro sociální a ekonomické studie, 2009. ISBN 978-80-903316-5-5
 • Smith, Michael L. Přímá demokracie v praxi: Politika místních referend v České republice. Praha: Institut pro sociální a ekonomické studie, 2007. ISBN 978-80-7330-117-0
 • Smith, Michael L (ed.). Vnímání a realita korupce: Nové výzkumy, metody a postupy. Praha: Institut pro sociální a ekonomické studie, 2009. ISBN 978-80-903316-4-8

Externí odkazyEditovat