Ingenuita

Možná hledáte: Ingenuity – vrtulník, který v rámci mise Mars 2020 létal na planetě Mars.

Ingenuita je obecně definována jako vlastnost být chytře originální, vynalézavý či důmyslný. Často je tak myšleno ve spojitosti se schopností aplikovat originální nápady v řešení různých problémů a výzev.[1] [2] Ingenuita se volně překládá jako vynalézavost či důmyslnost.

EtymologieEditovat

Slovo ingenuita vychází z latiského ingenuitas a ingenuus, v pozdním 16. století používán anglický termín Ingenuity ve významu "ušlechtilost, vynalézavost".[3] Některé zdroje hovoří o spojitosti slova ingenuita a inženýrství, ve smyslu anglického slova engine, z kterého slovo inženýrství vychází. Slovo engine (z lat. ingenium, lat. významem nadání, talent, povaha; novodobý anglický význam slova engine je poté motor, stroj) se objevuje jako "produkt ingenuity".[4] Zvláště z tohoto spojení je možné odvodit, že ingenuita se dotýká sféry technologického pokroku a rozvoje, kde je při vývoji nových technologií zapotřeba uplatnit nové, originální způsoby řešení problémů při takovém vývoji vyvstávajících.

DefiniceEditovat

V oblasti psychologie anglický výraz Ingenuity poprvé definoval americký psycholog John C. Flanagan jako "demonstrovanou míru schopnosti řešit problémy chytrým, neobvyklým, důmyslným či překvapivým způsobem". O ingenuitě dále hovoří jako o vlastnosti, se kterou osoba "dovede přijít na neobvyklé řešení v relativně krátkém čase", kdežto osoba, která ingenuitou nedisponuje, podle Flanagana "na takové řešení nepřijde, ani kdyby měla velké množství času".[5]

V dalších obdobích se objevilo několik odlišných definic ingenuity, za zmínku stojí definice kanadského politologa Thomase Homer-Dixona v knize The Ingenuity Gap z roku 2001, která v kontextu omezených zdrojů a klimatické krize zní: ingenuita je... "set instrukcí, které nám říkají, jak uspořádat složky našeho sociálního a fyzického světa tak, abychom dosáhli svých cílů".[6] V jeho pojetí je tak ingenuita vnímána více jako záležitost celé společnosti, spíše než jednotlivce, a stejně tak společnosti dopomáha se na globální úrovni rozvíjet například zdokonalováním počítačových technologií. Autor v knize poukazuje také na to, že s rostoucí komplexitou světa nabývají nároky na společenskou míru ingenuity s množstvím nových, doposud neřešených, nepředvídatelných problémů.

Ingenuita bývá, stejně jako částečně v pojetí výše zmíněného Thomase Homer-Dixona spojována nejen s řešením určitého problému, ale s řešením takového problému v kontextu omezených zdrojů či nástrojů. V Knize Jugaad Innovation od autorů Navi Radjou, Jaideep Prabhu a Simone Ahuja je ingenuita definována jako "pružná mentalita, která je schopna přeměnit nedostatek v příležitost".[7] Ingenuita tedy může být pojímána i jako důležitá složka kvalitních podnikatelských záměrů, ve kterých je potřeba identifikovat problém například v podobě nějakého tržního nedostatku, a tento problém rozpoznáním oné příležitosti přetavit v zisk.

Další definice, které do jisté míry kombinují výše zmíněné, dodávají další faktory, se kterými je ingenuita spojena. V knize Ingenuity od autorů Paula Kirkhama, Simona Moseye a Martina Binkse je ingenuita popsána jako: "Kreativní proces řešení problému, při kterém jsou rozpoznány možné příležitosti, dochází ke změně perpektivy a objevu nových kombinací vědění, zkušeností a zdrojů."[8] V tomto pojetí je novým prvkem důraz na kombinaci různých sfér vědění a zkušeností, které v tvůrčím procesu dopomohou novým, inovativním řešením úkolu či problémů.

ReferenceEditovat

  1. Ingenuity | Definition of Ingenuity by Lexico. Lexico Dictionaries | English [online]. [cit. 2020-04-06]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. Definition of INGENUITY. www.merriam-webster.com [online]. [cit. 2020-04-08]. Dostupné online. (anglicky) 
  3. Ingenuity | Definition of Ingenuity by Lexico. Lexico Dictionaries | English [online]. [cit. 2020-04-06]. Dostupné online. (anglicky) 
  4. Engine | Definition of Engine by Lexico. Lexico Dictionaries | English [online]. [cit. 2020-04-06]. Dostupné online. (anglicky) 
  5. FLANAGAN, John C. Scientific creativity. Příprava vydání C. W. Taylor, F. Barron. New York: John Wiley & Sons, 1963. Kapitola The definition and measurement of ingenuity, s. 89-98. 
  6. HOMER-DIXON, Thomas. The Ingenuity Gap: Can We Solve the Problems of the Future?. [s.l.]: Knopf, 2000. 480 s. Dostupné online. ISBN 978-0-375-40186-2. 
  7. RADJOU, Navi; PRABHU, Jaideep; AHUJA, Simone. Jugaad Innovation: Think Frugal, Be Flexible, Generate Breakthrough Growth. San Francisco: Jossey-Bass, 2012. 288 s. ISBN 978-1-118-24974-1. S. 3. 
  8. KIRKHAM, Paul; MOSEY, Simon; BINKS, Martin. Ingenuity. Nottingham, UK: Haydn Green Institute for Innovation and Enterpreneurship, 2013. 

Související článkyEditovat