Informační aktivum

Informační aktivum je v informační bezpečnosti cokoliv, co je nutné z pohledu společnosti chránit – může jít o data, zařízení i fyzické systémy.

Příklady informačních aktivEditovat

  • osobní údaje klientů (databáze)
  • obchodní tajemství společnosti
  • servery uchovávající data
  • návody na provádění procesů
  • CD/DVD se zálohami

Identifikace informačních aktiv je důležitá pro analýzu a řízení rizik.