Inertní materiál

Inertní materiál je označení užívané ve spojitosti s posypovými materiály užívanými v zimě na posyp vozovek i chodníků. Jedná se o materiál nejedovatý, netečný, neškodný k životnímu okolnímu prostředí. Označují se tak posypové materiály, které slouží ke zdrsnění povrchu. Některé nevhodné posypy však zvyšují prašnost.

Protipólem k těmto materiálům jsou chemické rozmrazovací látky, z nichž nejvíce se používá chlorid sodný. I ta je však čistě přírodní povahy. Některé rozmrazovací látky mají opačné účinky, například použití močoviny způsobuje rozbujení plevelné zeleně v okolí komunikace.