Otevřít hlavní menu

Incidentalom nebo incidentom je označení pro náhodně nalezený nádor (angl. incidental tumor) zejm. při sekci, který neměl klinické příznaky. Asi u 7 % vyšetřovaných pacientů starších 60 let se takový nádor najde a s rozšířením vyšetření CT se očekává, že jich výrazně přibude. Poměrně časté jsou v nadledvinách a hypofýze.

Star of life2.svg
Wikipedie neručí za správnost žádných informací v žádném článku. V případě potřeby vyhledejte odpovídajícího odborníka!
Přečtěte si prosím pokyny pro využití článků o zdravotnictví.