Formát papíru

standardizované velikosti papíru
(přesměrováno z ISO 216)

Existuje mnoho standardních formátů papíru. Některé jsou standardizovány nějakou mezinárodní organizací, jiné jsou jen standardem de facto.

Standardní formáty papíru podle ISO 216, řada A

ISO 216, DIN 476Editovat

Nejběžnější formáty papíru v Česku i jinde ve světě, s výjimkou USA, Kanady, Mexika a některých jihoamerických zemí, splňují mezinárodní standard ISO 216. Tento standard byl původně (roku 1922) přijat v Německu jako DIN 476 (ovšem některé z formátů byly definovány už za francouzské revoluce v rámci přechodu na metrický systém, tyto formáty však časem upadly v zapomnění). Československo přijalo tento standard v roce 1953. Dnes platí v Česku norma „ČSN EN ISO 216“, která tyto formáty přejímá.[1]

Poměr stran 1:√2 je označován jako „Brána harmonie“.[2] Poměr délek stran je zachován při každém přeložení delší strany archu na polovinu.

Označení formátu sestává z písmene následovaného číslem, např. A4. Standardy definují tři nejdůležitější řady formátů: A, B, C. Z nich je řada A základní; řada B je rozšiřující, pro případy, kdy formáty řady A nevyhovují; řada C je navržena pro obálky. Délky stran jsou zaokrouhleny na celé milimetry směrem dolů, neboť při řezání papíru není možný velikostní přebytek.

Řada AEditovat

Řada A má poměr délek stran oříznutého snímku 1:√2 (tj. přibližně 1:1,414). Délky stran jsou zaokrouhleny na celé milimetry dolů. Základní formát A0 je definován stranami oříznutého snímku 1189 x 841 mm a plochou 1 . Další formáty této řady (A1, A2, A3, …) vznikají postupným půlením delší strany. Všechny formáty jsou ležaté s výjimkou A4, který je stojatý. Rozměry jsou definovány pro Oříznutý snímek. Oříznutý originál má rozměry větší o 10 mm (tj. okraje šířky 5 mm). Kreslicí list originálu mívá rozměry větší o dalších 30 mm (přibližně). Kreslící plocha bývá 10 mm od okraje oříznutého snímku. Technické výkresy mají formát A0 až A4. Formát A5 není doporučen k použití. Menší formáty výkresů nejsou použitelné, protože se na ně nevejde rohové razítko. Nejčastěji používaný formát A4 má rozměry 210 × 297 mm. V některých případech jsou používány "Prodloužené formáty" velikosti A0 až A3.

Formáty řady A se využívají např. v následujících případech[3]:

A0, A1 - plakáty, mapy a technické plány,

A1, A2 - kalendáře, flipcharty, balicí papír,

A2, A3 - diagramy, mapy a kresby,

A4 - běžný tisk, kancelářské využití, časopisy,

A5 - školní sešity,

A6 - pohlednice a poznámkové bloky.

Řada BEditovat

Řada B má poměr délek stran oříznutého snímku 1:√2 (tj. přibližně 1:1,414). Délky stran jsou zaokrouhleny na celé milimetry dolů. Základní formát B0 je definován stranami oříznutého snímku 1414 x 1000 mm a plochou 1,414 . Další formáty této řady (B1, B2, B3, …) vznikají postupným půlením delší strany. Všechny formáty jsou ležaté s výjimkou B4, který je stojatý. Často používaný formát B4 má rozměry 250 × 353 mm.

 
Standardní formáty papíru, řada B

(V Japonsku definuje místní norma JIS P 0138-61 nestandardní řadu B, ve světě označovanou jako JIS B nebo JB, u které jsou rozměry dány aritmetickým průměrem místo geometrického.)

Řada CEditovat

Obdobně jsou formáty řady C dány geometrickým průměrem rozměrů příslušných formátů řad A a B (např. formát C4 je průměrem formátů A4 a B4). Formáty řady C se používají hlavně pro obálky, neboť jsou vždy o něco málo větší než odpovídající formát řady A (např. papír formátu A4 se vejde do obálky formátu C4).

Ve standardu ISO 216 má největší formát řady číslo 0, větší formáty nejsou definovány. V normě DIN 476 však existují také větší formáty, označené násobnou číslicí na začátku, např. 2A0 je dvojnásobek formátu A0 apod.

Řada DEditovat

Původní německá norma DIN 476 definovala také řadu D, jejíž formáty mají rozměry dané geometrickým průměrem rozměrů dvou po sobě jdoucích formátů řady C (např. formát D3 je průměrem formátů C3 a C4).

 
Poštovní razítko z roku 1934 vyzývající k používání standardizovaných formátů.
Rozměry papíru podle ISO/DIN (v mm)
A- B- C- D- E-
0 841 × 1189 1000 × 1414 917 × 1297
1 594 × 841 707 × 1000 648 × 917 545 × 771
2 420 × 594 500 × 707 458 × 648 385 × 545
3 297 × 420 353 × 500 324 × 458 272 × 385 400 × 560
4 210 × 297 250 × 353 229 × 324 192 × 272 280 × 400
5 148 × 210 176 × 250 162 × 229 136 × 192 200 × 280
6 105 × 148 125 × 176 114 × 162 96 × 136 140 × 200
7 74 × 105 88 × 125 81 × 114 68 × 96
8 52 × 74 62 × 88 57 × 81
9 37 × 52 44 × 62 40 × 57
10 26 × 37 31 × 44 28 × 40

Obálky (ISO 269, DIN 678)Editovat

 
Standardní formáty papíru, řada C

Pro obálky definuje mezinárodní norma ISO 269 (odpovídající německé normě DIN 678; v ČR převzata jako „ČSN ISO 269“) používání následujících formátů:

Rozměry obálek podle ISO/DIN (v mm)
Formát Velikost (š × v) Formát obsahu
DL 220 × 110 vejde se do ní 1/3 A4 (dvakrát souběžně přehnutá A4, na třetiny)
C7/C6 162 x 81 vejde se do ní 1/3 A5 (dvakrát souběžně přehnutá A5, na třetiny)
C6 162 × 114 vejde se do ní A6 (dvakrát kolmo přehnutá A4, na čtvrtiny)
C6/C5 229 × 114 vejde se do ní 1/3 A4 (dvakrát souběžně přehnutá A4, na třetiny), jako DL, ale větší o okraje
C5 229 × 162 vejde se do ní A5 (jednou přehnutá A4, na poloviny)
C4 324 × 229 vejde se do ní A4
C3 458 × 324 vejde se do ní A3
B6 176 × 125 vejde se do ní obálka formátu C6
B5 250 × 176 vejde se do ní obálka formátu C5
B4 353 × 250 vejde se do ní obálka formátu C4

Formáty používané v USA a KanaděEditovat

 
Formáty americké normy ANSI
 
Užití systému formátu papíru ve světě
     Výhradní používání formátů řady ISO 216 (EU, Austrálie a další země)
     Převažující používání formátů řady ISO 216
     Smíšené používání formátů ISO 216 a amerických formátů (některé země Latinské Ameriky, Filipíny)
     Téměř výhradní používání amerických formátů (Kanada)
     Výhradní používání amerických formátů (USA)

V USA, Kanadě a některých dalších zemích se mezinárodní formáty příliš nepoužívají (možná v souvislosti s nepřijetím metrického systému). Místo toho se formáty popisují přímo svou velikostí v palcích (in) nebo standardním označením podle následující tabulky:

Název Velikost (in) Velikost (mm) Poměr stran
Quarto 10 × 8 254,0 × 203,2 1,25
Foolscap 13 × 8 330,2 × 203,2 1,63
Letter 8½ × 11 215,9 × 279,4 1,29
8 × 10½ 203,2 × 266,7 1,31
Legal 8½ × 14 215,9 × 355,6 1,65
Ledger / Tabloid 11 × 17 279,4 × 431,8 1,55
Executive 7¼ × 10½ 184,15 × 266,7 1,45
Post 15½ × 19¼ 393,7 × 488,95 1,24
Crown 15 × 20 381,0 × 508,0 1,33
Large post 16½ × 21 419,1 × 533,4 1,28
Demy 17½ × 22½ 444,5 × 571,5 1,29
Medium 18 × 23 457,2 × 584,2 1,28
Royal 20 × 25 508,0 × 635,0 1,25
Elephant 23 × 28 584,2 × 711,2 1,22
Double Demy 23½ × 35 596,9 × 889,0 1,49
Quad Demy 35 × 45 889,0 × 1143,0 1,29
STMT 5½ x 8½ 139,7 × 215,9 1,55
A 8½ × 11 215,9 × 279,4 1,29
B 11 × 17 279,4 × 431,8 1,55
C 17 × 22 431,8 × 558,8 1,29
D 22 × 34 558,8 × 863,6 1,55
E 34 × 44 863,6 × 1117,6 1,29

ReferenceEditovat

  1. ČSN online pro jednotlivě registrované uživatele. csnonline.agentura-cas.cz [online]. [cit. 2022-11-24]. Dostupné online. 
  2. KOTKOVÁ, Kateřina. Zlatý řez (diplomová práce) [online]. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2008 [cit. 2008-11-24]. Dostupné online. 
  3. Formáty papíru a jejich rozměry - A1,A2,A3 aj. | PREMO. www.premocz.eu [online]. [cit. 2022-11-24]. Dostupné online. 

Externí odkazyEditovat