Hydronium

chemická sloučenina
(přesměrováno z Hydroxonium)

Hydronium (též hydroxoniový ion či hydroxoniový kationt) je označení pro ion H3O+, který vznikne navázáním ionu H+ na molekulu vody pomocí koordinačně-kovalentní vazby. Pro tento ion se také používá název preferovaný IUPACoxonium nebo přesnější hydroxonium. Hydronium je svou strukturou oxoniový ion a to jeho nejjednodušší případ. Stabilita tohoto ionu silně závisí na pH prostředí. V neutrálním (např. čistá voda) a zásaditém prostředí je hydronium nestabilní a velmi snadno se rozpadá na ion H+ a vodu. Uvolněný ion H+ pak buď reaguje s molekulou vody (s jinou nebo i s tou původní) za vzniku nového hydronia nebo reaguje s nějakou jinou molekulou či iontem schopnou/schopným navázat vodíkový ion (např. amoniak, OH). Důsledkem této nestability hydronia je jeho vysoká kyselost. Hodnota pKa hydronia je −1,74 při standardních podmínkách. V kyselém prostředí, se stoupající kyselostí tohoto prostředí, stabilita hydronia roste. S některými velmi silnými kyselinami, například kyselinou chloristou, vytváří hydronium soli, které jsou stabilní i v pevném stavu.

hydronium
Hydroxonium-cation.png
Obecné
Systematický název
Sumární vzorec H₃O⁺
Identifikace
Registrační číslo CAS
Vlastnosti
Molární hmotnost 19,018 39 u
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Model hydroxoniového iontu
3D diagram elektrického potenciálu hydroxoniového kationtu
H2O + HClO4 → [H3O]ClO4

Externí odkazyEditovat