Hurbanovský typ

Hurbanovský typ je označení pro malou kulturně smíšenou podskupinu archeologické únětické kultury starší doby bronzové na jihozápadním Slovensku mezi toky Nitry a Žitavy. Pojmenovaná je podle pohřebiště u města Hurbanovo, které bylo prozkoumáno slovenskými archeology Antonem Točíkem a P. Čaplovičem.[1]

Rozšíření únětické kultury na Slovensku

Vznik skupiny souvisí se stykem místní skupiny únětické kultury, s kulturami z jihovýchodu. Základem pro vývoj ale byla místní nitranská kultura, která předcházela únětickou, a předpokládá se plynulý vývoj od proniknutí únětické kultury v pozdějším období stupně B A1 podle Reineckeho (2000-1800 př. n. l.), až do zániku, který je současný se zánikem únětické kultury na Slovensku, ve stupni B A2 (1800-1700 př. n. l.).[1][2]

Prozkoumanými lokalitami této skupiny jsou s výjimkou opevněné osady u Vráble, kde byla zaznamenána hatvansko-únětická fáze, pouze pohřebiště (Hurbanovo, Bajča, Nesvady, Nové Zámky, Dvory nad Žitavou). Hmotná náplň je z největší části tvořena artefakty únětického původu s vlivy širšího okruhu kultur, jmenovitě kultury kisapostácké a hatvanské. Z pohřebišť jsou známé pouze kostrové pohřby ve skrčené poloze, jejichž orientace není jednotná. Společným znakem s únětickými pohřebištěmi je velká míra hrobů narušených vykradači. U některých hrobů zůstal bohatý inventář, který se skládá zejména z bronzových šperků, ale jsou zde i zbraně - dýky. Objevují se i zlaté šperky (prsteny se zpětnou smyčkou, sibinské náušnice), které spolu s brýlovitými závěsky z bronzu a doprovodnou keramikou zdobenou inkrustací, odkazují na jihovýchodní kultury s inkrustovanou keramikou.[1][2]

ReferenceEditovat

  1. a b c FURMÁNEK, Václav; VELIAČIK, Ladislav; VLADÁR, Jozef. Slovensko v dobe bronzovej. Redakce Andrej Šumec, Viera Miková, Laura Mešková; překlad Edita Gromová, Berta Nieburová. první. vyd. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1991. 408 s., 16. ISBN 80-224-0350-4. S. 68. (slovensky (anglicky, německy)) 
  2. a b Furmánek (1991), s. 69

LiteraturaEditovat

  • ČAPLOVIČ P.: Starobronzové pohrebiště v Hurbanove na Slovensku in Archeologické rozhledy, 6, 1954, s. 297-300.
  • TOČÍK, Anton: Opevnené sídlisko zo staršej doby bronzovej vo Vrábľoch in Slovenská archeológia, 34, 1986, s. 463-476.