Homunkulus

uměle vytvořený člověk

Homunculus (lat.) znamená človíček. Obecný latinský pojem dostal v raném novověku nový význam v souvislosti se spekulacemi o možném vytvoření umělého člověka. V alchymistickém spise De natura rerum („O povaze věcí“, 1538), připisovaném Paracelsovi, se podrobně popisuje, jak z mužského semene vypěstovat človíčka. Tento motiv umělého člověka použil ještě J. W. Goethe ve druhém dílu svého Fausta.

Homunkulus na ilustraci z roku 1694

Preformace

editovat

Když byly koncem 17. století objeveny spermie, dostaly název homunculus, neboť teorie preformace soudila, že obsahují miniaturního, ale již hotového člověka, který se po ejakulaci v ženském těle vyvine v hotové miminko. Teprve ve 40. letech 19. století vědci pochopili, jak spermie proniká do vajíčka a že se embryo začíná vyvíjet teprve po oplození.

Jiná užití

editovat

Pojem homunculus se užíval také ve filosofii, kde měl vysvětlovat, jak člověk vnímá: tak si lze představit, že obraz na sítnici vnímá jakýsi vnitřní človíček čili homunculus. Tato naivní představa byla brzy opuštěna, protože nic nevysvětluje: kdybychom měli vysvětlit vnímání homuncula, museli bychom předpokládat, že i on má v sobě dalšího a tak dále.

Přesto se slovo homunculus někdy užívá jako pomocná představa v myšlenkových experimentech, ale také v neuroanatomii, kde označuje soubory mozkových funkcí, které se týkají určitých orgánů a podobně. Homunculus se často vyskytuje také ve fantastické literatuře, v počítačových hrách a podobně.

Literatura

editovat
  • Ottův slovník naučný – svazek 11, str. 533 – heslo Homunculus

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat