Homozygot

(přesměrováno z Homozygotnost)

Homozygot je jedinec, jehož genotyp je ve sledovaném znaku tvořen jediným typem alel. Tento stav se označuje jako homozygotnost (homozygocie).

Rozlišujeme homozygota recesívního, u nějž se gen pro sledovaný znak vyskytuje pouze v recesívních alelách, a homozygota dominantního, u nějž je gen pro daný znak zastoupen pouze dominantními alelami.

Pojmový systém dominantní a recesívní alela popisuje vztahy v nejjednodušším případě interakce mezi alelami (úplná dominance) a říká nám, že alela nazývaná dominantní při setkání s recesívní alelou v jednom organismu (tzv. heterozygotovi) zcela potlačí její projev. Fenotyp uvedeného heterozygota pak bude stejný jako projev pro daný znak dominantního homozygota.

Související článkyEditovat