Genotyp je soubor pokynů kódovaných v souhrnu genetických informací uložených v sekvenci DNA. Tato informace se projeví (nebo neprojeví) jako znaky. Souhrn genetických informací určuje nejen vlastnosti daného organismu, ale i to, o jaký druh organismu se jedná.

V přeneseném významu se pojem genotyp používá též pro druh rostliny nebo živočicha zvolený za typického představitele rodu.

Genotyp úzce souvisí s fenotypem. Platí zde následující rovnice: genotyp + epigenetika + prostředí = fenotyp. Fenotyp je soubor vlastností znaků, jež jsou vytvářeny i prostředím, v němž se jedinec pohybuje. Jedinci se shodným genotypem nemusí být tedy stejným fenotypem, a naopak jedinci se stejným fenotypem nemusí být stejným genotypem.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat

ReferenceEditovat