Otevřít hlavní menu

Hmotnostní koncentrace

Hmotnostní koncentrace je podíl hmotnosti rozpuštěné látky a objemu vzniklého roztoku. Jednotkou hmotnostní koncentrace je g/l.

Naproti tomu hmotnostní zlomek je podíl hmotnosti složky (mA, mB, …) k hmotnosti celé směsi. Je to bezrozměrná veličina.

Součet hmotnostních zlomků všech složek směsi je roven 1, tzn. hmotnostní zlomek nabývá hodnot od 0 do 1.

Související článkyEditovat