High school

High school je anglicky střední škola. V tomto článku jde o střední školy v anglicky mluvícím světě.

Střední škola High school trvá obvykle 7 let (od věku 11 let do 18) a studenti ji zakončují maturitou, zvanou

Zároveň kromě těchto zkoušek studenti skládají zkoušky dovedností SAT, které je částečně opravňují ke vstupu do bakalářského programu univerzit.

CollegeEditovat

Pojem college má dva různé významy podle toho, v jaké zemi ho použijete.

  • V Británii se college nazývají téměř výlučně střední školy kolejního typu – studenti jsou ubytováni v areálu školy.
  • Naproti tomu v USA college představuje první stupeň vysokoškolského studia – bakalářský program.

Public schoolEditovat

Public school je pojem rozdílně chápaný v USA a v Británii

  • V USA představuje školu financovanou nebo spolufinancovanou státem nebo podobným subjektem, tedy nikoli školu soukromou.
  • V Británii je to přesně naopak – public schools jsou tam školy soukromé.