Otevřít hlavní menu

Hieronym Strasser

rakouský františkán ze 17. století

Hieronym Strasser OFM, v českých pramenech uváděný jako Jeroným Strasser byl rakouský (vídeňský) františkán, který se podílel na prvotním zaznamenávání osudu čtrnácti pražských františkánských mučedníků. V roce 1622 získal deník, který si zapisoval jeden z umučených řeholníků, kněz Bartoloměj Dalmasoni a použil jej k sepsání knihy o pražských mučednících. [1]. Knihu Illustre martyrium Quatuordecim Fratrum Minorum ... Pragae Bohemiae ... occisorum ... vytiskl ve Vídni v roce 1624 tiskař Matthaeus Formica.[2] Svazek osmerkového formátu o 43 stranách zdobí na titulní straně mědiryt s portréty zavražděných řeholníků spolu se zbraněmi, jimiž byli ubiti.[3] Současně s deníčkem získal Stasser také ornát (kasuli), v němž zabit jeden z mučedníků, P. Jan Martinez a odnesl ji do Vídně, kde je již jako relikvie uchovávána dodnes.[4] Deník i ornát získal Strasser jistě během pobytu v Praze, kde si prohlédl i františkánský konvent u P.Marie Sněžné, kde viděl ještě stopy po násilí před jedenácti lety.[5] V české provincii řídil dle obvyklé praxe z pověření generálního řádového ministra provinční kapitulu bratří v červnu 1621 v Brně.[6]

Hieronym Strasser
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

ReferenceEditovat

  1. MINAŘÍK, Klemens OFM. Pražští mučedníci. Bratislava: Serafin, 1991. ISBN 80-85310-09-0. S. 5-7. 
  2. Dochováno v Národní knihovně ČR (signatura F 827) - digitalizovaná kopie dostupná na Google Books (cit- 5.12.2017) , dále v knihovně františkánů u P. Marie Sněžné v Praze, v Národním archivu, Řád františkánů, inv.č. 565, kniha 172, nebo v klášteře františkánů v Moravské Třebové (původem z M.Třebové a Dačic).
  3. Reprodukce mědirytiny viz KAŠPAR, Jan. Titulní list knihy Jeronýma Strasera s vyobrazením čtrnácti zavražděných pražských františkánů s atributy mučedníků - světců. In: Historia Franciscana : katalog výstavy pořádané k 400. výročí příchodu bratří františkánů do kláštery Panny Marie Sněžné v Praze (1604-2004). Praha: Provincie bratří františkánů, 2004. ISBN 80-239-4005-8. S. 44.
  4. MINAŘÍK. Pražští mučedníci (cit.), s. 5-7. Fotografii ornátu přinesl katalog výstavy Histora franciscana (cit.), kdy se dočasně tato památka ocitla v Praze.
  5. MINAŘÍK. Pražští mučedníci (cit.), s. 16.
  6. GREIDERER, Vigilius. Germania Franciscana seu Chronicon Geographo-Historicum Ordinis S. P. Francisci in Germania. Tomus 1.. Oeniponte: [s.n.], 1777. S. 601 (odst. 73).