Heuréka

Archimedovo zvolání
Možná hledáte: Heureka.cz (nákupní portál), nebo Heuréka (hudební skupina).

Heuréka! je zvolání při náhlém, nečekaném objevu, které znamená "našel jsem to", "mám to". Pochází ze starořečtiny: řecky εὕρηκα (heuréka), 1. osoba indikativu nereduplikovaného perfekta aktiva řeckého slovesa εὑρίσκω (výslovnost: heuriskó) = "nacházím".

Ilustrace ze 16. století zobrazující Archiméda v lázni; Hieronova koruna vpravo

Výrok prý pronesl starořecký učenec Archimédés ze Syrákús, který podle Plútarcha utíkal nahý po ulicích tohoto města křiče „Heuréka!“ poté, co ve vaně přišel na t. ř. Archimédův zákon. Od těch dob se tento výkřik používá k vyjádření radostného nadšení nad vyřešením těžkého úkolu nebo při nějakém významném poznání či objevu.

Reference Editovat


Externí odkazy Editovat