Groteska (rozcestník)

rozcestník na projektech Wikimedia

Groteska (z italského grottesco – fantastický, podivný, od grotto, jeskyně) může mít více významů. Výraz zavedl Raffael Santi pro živý a hravý sloh tehdy objevených dekorativních maleb v císařském paláci v Římě. Protože byly objeveny pod zemí, pokládali je za "jeskynní". Dnes může znamenat:

Grotesque (anglicky)