Grand établissement

typ francouzské školy

Grand établissement (doslovně Velké zařízení), pl. grands établissements je ve francouzském správním právu označení z vysokoškolské oblasti. Jedná se o druh státních institucí určených k vysokoškolskému vzdělávání a výzkumu.

Právní ukotveníEditovat

Francouzský zákoník o vzdělávání (Code de l'éducation) definuje v sedmé hlavě druhy vysokoškolských zařízení (Les établissements d'enseignement supérieur). Mezi nimi jsou grands établissements typem „veřejných zařízení s vědeckým, kulturním a výukovým charakterem“ (Établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel).

 1. Veřejná zařízení s vědeckým, kulturním a výukovým charakterem
  • univerzity a národní polytechnické instituty (Instituts nationaux polytechniques)
  • školy a ústavy mimo univerzity (écoles et instituts extérieurs aux universités), např. technické univerzity, tzv. écoles centrales, INSA
  • Écoles normales supérieures
  • grands établissements
  • francouzské zahraniční vysoké školy
 2. Zařízení pro vzdělávání učitelů
  • univerzitní ústavy (Instituts universitaires de formation des maîtres) ~ pedagogické vysoké školy
 3. Soukromá vysokoškolská zařízení
 4. Zařízení vyššího vzdělávání správního charakteru (Établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif), školy typu Écoles nationales supérieures, Écoles nationales d'ingénieurs, Instituts d'études politiques
 5. Specializovaná školská zařízení
  • zemědělské a veterinární vysoké školy
  • vysoké školy pro architekturu
  • obchodní vysoké školy
  • hornické vysoké školy
  • vojenské vysoké školy
  • vysoké školy pro zdraví a sociální péči
  • vysoké školy námořního obchodu
  • Národní nadace politických věd (Fondation nationale des sciences politiques)
  • vysoké školy pro hudební, taneční, divadelní a cirkusové umění
  • vysoké školy pro výtvarná umění

Seznam grands établissementsEditovat

K lednu 2012 existovaly ve Francii následující vzdělávací a výzkumná zařízení tohoto typu.

Zařízení Ministerstva vysokého školství a výzkumu
Zařízení Ministerstva zemědělství
Zařízení společná Ministerstva zemědělství a Ministerstva vysokého školství a výzkumu
Zařízení společná Ministerstva zdraví a sportu a Ministerstva vysokého školství a výzkumu
Zařízení Ministerstva ekologie, energie a rozvoje
Zařízení Ministerstva zdraví a sportu
Zařízení Ministerstva obrany
Zařízení Ministerstva ekonomie, financí a průmyslu

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Grand établissement na německé Wikipedii.

Externí odkazyEditovat